ขอเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อ”แนวทางการบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 “

ขอเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อ 
"แนวทางการบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในยุคไทยแลนด์ 4.0 "
สำหรับท่านใดที่ยังไม่ลงทะเบียน พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับ

 


ลงทะเบียน > คลิก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWI1BXxK5bURr_R3ILKc6mgEHoapeT9RNFE34CPURk2klnBg/viewform

Comments are closed.