ตราสัญลักษณ์

รูปแบบ ตราสัญลักษณ์ ความหมาย
ตราสัญลักษณ์แบบสี

สัญลักษณ์วงกลมแสดงถึงเอกภาพของสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย

วงกลมสีแสดขอบทอง
หมายถึง สีประจำมหาวิทยาลัย

วงกลมสีชมพู
หมายถึง สีประจำของสาธารณสุขศาสตร์

สัญลักษณ์เลข 8 แนวนอน(Infinity)
หมายถึง สำนักวิชาที่ 8 แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่มีการพัฒนาไม่หยุดยั้ง

วงกลมล้อมรอบตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
หมายถึง เอกภาพของมหาวิทยาลัยและสำนักวิชาที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

ตราสัญลักษณ์แบบขาว-ดำ

*คลิกที่รูปตราสัญลักษณ์เพื่อดาวน์โหลดภาพขนาดใหญ่

Comments are closed.