ตราสัญลักษณ์ ภาพพื้นหลัง และPowerPoint Template

  • ตราสัญลักษณ์
รูปแบบ ตราสัญลักษณ์ ความหมาย
ตราสัญลักษณ์แบบสี

สัญลักษณ์วงกลมแสดงถึงเอกภาพของสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย

วงกลมสีแสดขอบทอง
หมายถึง สีประจำมหาวิทยาลัย

วงกลมสีชมพู
หมายถึง สีประจำของสาธารณสุขศาสตร์

สัญลักษณ์เลข 8 แนวนอน(Infinity)
หมายถึง สำนักวิชาที่ 8 แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่มีการพัฒนาไม่หยุดยั้ง

วงกลมล้อมรอบตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
หมายถึง เอกภาพของมหาวิทยาลัยและสำนักวิชาที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

ตราสัญลักษณ์แบบขาว-ดำ

*คลิกที่รูปตราสัญลักษณ์เพื่อดาวน์โหลด
  • ภาพพื้นหลัง
A-01 A-02 A-03
B-01 B-02 B-03
C-01 C-02 C-03
D-01 D-02 D-03
*คลิกที่ภาพพื้นหลังเพื่อดาวน์โหลด
  • PowerPoint Template
PT-01 PT-02 PT-03
*คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

Comments are closed.