ติดต่อเรา

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 223 952, 044 223 923

Institute of Public Health Suranaree University of Technology
Muang Nakhon Ratchasima Distric, Nakhon Ratchasima 30000 Thailand
Tel. 044 223 995, 044 223 923, 044 223 819  Fax. 044 223 952,  iph@sut.ac.th

  http://iph.sut.ac.th   https://www.facebook.com/sasuksut

Comments are closed.