ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

Comments are closed.