ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

Comments are closed.