สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประชุมปรึกษาหารือในการจัดทำโครงการ“สาธารณสุขสู่ชุมชน พัฒนาคนอย่างยั่งยืน” ร่วมกับทีมนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

“สาธารณสุขสู่ชุมชน พัฒนาคนอย่างยั่งยืน&rdquo…

อ่านเพิ่มเติม

ชาวสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ เนื่องในโอกาสได้การแต่งตั้งเป็น คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชาวสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจา…

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ รักษาการคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ …

อ่านเพิ่มเติม

รักษาการ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560

รักษาการ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประ…

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดย รักษาการคณบดีและผู้บริหาร ร่วมวางพวงมาลาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบิดา

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดย รักษาการคณบดีและผู้บร…

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมถวายพวงมาลาน้อมรำลึกพ…

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดงาน SUT Healthy Festival ครั้งที่ 12 “สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัย ก้าวไกลสู่Thailand 4.0”

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยสาขาวิชาอาชีวอนามัยและ…

อ่านเพิ่มเติม