ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ รักษาการคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ …

อ่านเพิ่มเติม

รักษาการ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560

รักษาการ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประ…

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดย รักษาการคณบดีและผู้บริหาร ร่วมวางพวงมาลาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบิดา

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดย รักษาการคณบดีและผู้บร…

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมถวายพวงมาลาน้อมรำลึกพ…

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดงาน SUT Healthy Festival ครั้งที่ 12 “สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัย ก้าวไกลสู่Thailand 4.0”

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยสาขาวิชาอาชีวอนามัยและ…

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เ…

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อ”แนวทางการบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 “

ขอเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อ  "แนวทางการบริหา…

อ่านเพิ่มเติม