ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ คุณพรรณิภา ใสใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่
คุณพรรณิภา ใสใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ด้วยความยินดียิ่ง

Comments are closed.