โครงการ I am Envi H The Project

"โครงการ I am Envi H the Project "

การให้ความรู้และรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
ณ ตลาดนัดโรงอาหารครัวท่านท้าว(โรงอาหารกลาง)
ในทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์ 

โดย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่เพจโครงการ I am Envi H the Project  

https://www.facebook.com/IAMENVITHEPROJECT/posts/1731148973856681

 

Comments are closed.