พิธีทำบุญสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-10.00น. ณ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (F9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พิธีทำบุญสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 ธั…

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “กิจกรรมวิชาชีพสาธารณสุขในการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0” ในงานประชุมวิชาการสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “กิจกรรมว…

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ณ บริเวณโถงชั้น 2 สำนักวิชาฯ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญ สำนัก…

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม “กิจกรรม Homeroom คณาจารย์ สวสธ.พบนักศึกษา”

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมก…

อ่านเพิ่มเติม

**ด่วนมาก** รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนและวิจัยสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนแ…

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประชุมปรึกษาหารือในการจัดทำโครงการ“สาธารณสุขสู่ชุมชน พัฒนาคนอย่างยั่งยืน” ร่วมกับทีมนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

“สาธารณสุขสู่ชุมชน พัฒนาคนอย่างยั่งยืน&rdquo…

อ่านเพิ่มเติม

ชาวสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ เนื่องในโอกาสได้การแต่งตั้งเป็น คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชาวสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจา…

อ่านเพิ่มเติม