สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดย รักษาการคณบดีและผู้บริหาร ร่วมวางพวงมาลาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบิดา

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดย รักษาการคณบดีและผู้บริหาร
ร่วมวางพวงมาลาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบิดา
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2560 
"พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.