ขอแสดงความยินดีกับนายอรรคพล ภูผาจิตต์

ขอแสดงความยินดีกับนายอรรคพล ภูผาจิตต์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น งานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560
ปัจจุบันทำงานที่โรงพยาบาลคำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ยอดเยี่ยมจริงๆ


Comments are closed.