ขอเชิญร่วมงาน “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย Environmental Health Day”


สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งเเวดล้อม

🌏🌳🍀 ขอเชิญนักศึกษาเเละบุคลากร ร่วมงาน “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย Environmental Health Day”🌏🌳🍀
เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “เจ้าฟ้านักพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม”

ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561
🕖 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 – 09.00 น.
🏠 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (F9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา🏠 

พบกับกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “งานอนามัยสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาชุมชน”
📍การนำเสนอผลงานของนักศึกษา และ การประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในหัวข้อ “ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม” 🆘️🌳
📍การประกวดคำขวัญวันอนามัยสิ่งแวดล้อมในหัวข้อ “รักษ์สิ่งแวดล้อม” ♻️🌱

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม :
🌏🌳สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 3923
📧 อีเมล์ : 251036@office365.sut.ac.th
แล้วมาเจอกันนะ 😉🍀🌏

Comments are closed.