ประกาศสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกสาขาวิชาฯ รหัส B606XXXX เป็นต้นไป

เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกสาขาวิชาวิชา สำหรับนักศึกษ…

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แสดงความยินดีกับบุคลากรในสำนักวิชาฯ ในโอกาสได้รับรางวัล เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบรอบ 28 ปี

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แสดงความยินดีกับบุคลากรภา…

อ่านเพิ่มเติม