การสมัครเข้าศึกษา

 

การสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  ระบบ TCAS  ประจำปีการศึกษา 2565
รอบการรับสมัคร รายละเอียด
รอบที่ 1 : Portfolio ระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 18 ตุลาคม 2564
สถานะ : สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว
ประกาศรับสมัคร : >>คลิกที่นี่<<
รอบที่ 1 : Portfolio ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 10 มกราคม 2565
สถานะ : สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว
ประกาศรับสมัคร : >> คลิกที่นี่<<
รอบที่ 2 : Quota ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 11 เมษายน 2565
สถานะ : สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว
ประกาศรับสมัคร : >> คลิกที่นี่<<
รอบที่ 3 Admission ระหว่างวันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565
สถานะ : สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว
ประกาศรับสมัคร : >> คลิกที่นี่<<
รอบที่ 4 Direct Admission ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2565
สถานะ : สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว
ประกาศรับสมัคร : >> คลิกที่นี่<<
รอบที่ 5 รับตรง มทส. ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2565
สถานะ : อยู่ระหว่างการรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร : >> คลิกที่นี่<<
สมัครได้ที่ : >> คลิกที่นี่<<

Comments are closed.