การสมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566

 

การสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  ระบบ TCAS  ประจำปีการศึกษา 2565
รอบการรับสมัคร รายละเอียด
รอบที่ 1 : Portfolio ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2565
สถานะ : ปิดการรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร : >>คลิกที่นี่<<
รอบที่ 1 : Portfolio ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2565
สถานะ : ปิดการรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร : >>คลิกที่นี่<<
รอบที่ 2 : Quota ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม- 11 เมษายน 2566
สถานะ : ปิดการรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร : >>คลิกที่นี่<<
รอบที่ 3 Admission สถานะ : ปิดการรับสมัคร
รอบที่ 4 Direct Admission
รอบที่ 5 รับตรง มทส.

Comments are closed.