คณะทำงานชุดต่าง ๆ

คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

QA_Document

 

คณะทำงานบริหารความเสียงและการควบคุมภายในประจำสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

RM_Document

 

คณะทำงานการจัดการความรู้ประจำสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

KM_Document

Comments are closed.