ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1

1st National Conference on Public Health, Science and Technology 2019 (NCPHST 2019)

วันที่ 13 – 14 กันยายน 2562

ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ >>>คลิก<<<

Comments are closed.