สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ยินดีต้อนรับและแนะนำบุคลากรใหม่ประจำสำนัก

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ยินดีต้อนรับและแนะนำบุคลากรใหม่

คุณอรวรรณ จรูงจิตอภินันท์  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   , คุณทศพร ปิติกะวงศ์  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ด้วยความยินดียิ่ง 

Comments are closed.