ชาวสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ เนื่องในโอกาสได้การแต่งตั้งเป็น คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชาวสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์

นื่องในโอกาสได้การแต่งตั้งเป็น คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ท่านเป็นคณบดีท่านแรกแห่งสำนักวิชา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ขอแสดงความยินดียิ่ง

Comments are closed.