ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับบุคลากร

 

 

 

 

 

 

  • เอกสารทั่วไป สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

บันทึกข้อความสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์    

แบบให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา  

 

  • เอกสารเกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

คำสั่งคณะทำงานกิจกรรม 5 ส.  (((คลิกดาวน์โหลด)))

คำสั่งตรวจประเมิน 5 ส.   (((คลิกดาวน์โหลด)))

แบบประเมินกิจกรรม 5 ส. ประเภทบุคคล  (((คลิกดาวน์โหลด)))

แบบประเมินกิจกรรม 5 ส. ประเภทฝ่าย  (((คลิกดาวน์โหลด)))

แบบประเมินกิจกรรม 5 ส.  (((คลิกดาวน์โหลด)))

มาตรฐานกลางกิจกรรม 5 ส. สสวธ  (((คลิกดาวน์โหลด)))

มาตรฐานกลางกิจกรรม 5 ส. มทส.  (((คลิกดาวน์โหลด)))

แผนผังแบ่ง Zone กิจกรรม 5 ส. สสวธ  (((คลิกดาวน์โหลด)))

สลิปติดโต๊ะ  (((คลิกดาวน์โหลด)))

สันแฟ้ม  (((คลิกดาวน์โหลด)))

เอกสารกำกับตู้  (((คลิกดาวน์โหลด)))

ชั้นวางกระดาษ  (((คลิกดาวน์โหลด)))

ติดตู้  (((คลิกดาวน์โหลด)))

ดัชนีตู้   (((คลิกดาวน์โหลด)))

กล่องฉาก  (((คลิกดาวน์โหลด)))

Comments are closed.