ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับบุคลากร

  • เอกสารทั่วไป สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
บันทึกข้อความสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
แบบให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา

  • เอกสารเกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คำสั่งคณะทำงานกิจกรรม 5 ส. (((คลิกดาวน์โหลด)))
คำสั่งตรวจประเมิน 5 ส.    (((คลิกดาวน์โหลด)))
แบบประเมินกิจกรรม 5 ส. ประเภทบุคคล (((คลิกดาวน์โหลด)))
แบบประเมินกิจกรรม 5 ส. ประเภทฝ่าย   (((คลิกดาวน์โหลด)))
แบบประเมินกิจกรรม 5 ส.   (((คลิกดาวน์โหลด)))
มาตรฐานกลางกิจกรรม 5 ส. สสวธ   (((คลิกดาวน์โหลด)))
มาตรฐานกลางกิจกรรม 5 ส. มทส.  (((คลิกดาวน์โหลด)))
แผนผังแบ่ง Zone กิจกรรม 5 ส. สสวธ  (((คลิกดาวน์โหลด)))
สลิปติดโต๊ะ  (((คลิกดาวน์โหลด)))
สันแฟ้ม   (((คลิกดาวน์โหลด)))
เอกสารกำกับตู้   (((คลิกดาวน์โหลด)))
ชั้นวางกระดาษ   (((คลิกดาวน์โหลด)))
ติดตู้   (((คลิกดาวน์โหลด)))
ดัชนีตู้    (((คลิกดาวน์โหลด)))
กล่องฉาก   (((คลิกดาวน์โหลด)))

Comments are closed.