ผศ.เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน

ชื่อ-สกุล ผศ.ดร. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน
Ph.D. in Life Science (Occupational Health and Safety of Nanotechnology)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อีเมล kiattisak@sut.ac.th
โทรศัพท์ 044-223-942
การศึกษา 2563 Ph.D. in Life Science (Occupational Health and Safety of Nanotechnology)
Department of Occupational and Environmental Health,
Center for Primary Care and Public Health (Unisanté),
Faculty of Biology and Medicine, University of Lausanne

2550 วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยมหิดล

2546 วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานวิจัยที่สนใจ
  • OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY OF NANOTECHNOLOGY
  • REACTIVE OXYGEN SPECIES (ROS)
  • ENVIRONMENTAL HAZARDS EXPOSURE AND HEALTH EFFECT
  • ENVIRONMENTAL HAZARDS ASSESSMENT AND CONTROL
  • OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT
  • OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY RISK ASSESSMENT
  • INDUSTRIAL HYGIENE
  • ERGONOMICS
ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม ผศ.เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน

Comments are closed.