อ.วีรพงษ์ ทันจังหรีด

ชื่อ-สกุล อ.วีรพงษ์ ทันจังหรีด
M.Sc. (Environmental Pollution and Safety)
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อีเมล Weerapong.t@g.sut.ac.th
โทรศัพท์ 044-223-952
การศึกษา 2018, M.Sc. (Environmental Pollution and Safety), Suranaree University of Technology
University of East Anglia, UK
2013, B.Sc. (Environmental Health), Suranaree University of Technology

งานวิจัยที่สนใจ – Environmental Health
– Environmental Pollution
– Emission Inventory

ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม อ.วีรพงษ์ ทันจังหรีด

Comments are closed.