ผศ. ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์

ชื่อ-สกุล ผศ. ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์
Ph.D. (Biology)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อีเมล siraporn@sut.ac.th
โทรศัพท์ 044-223-936
การศึกษา 2005, Ph.D. (Biology) International Program
Faculty of Science, Mahidol University
Thesis title:  Removal of hydrogen sulfide by Fixed-film Bioscrubber
1998, B.Sc. (Public Health) Environmental Health Science
Faculty of Public Health, Mahidol University
งานวิจัยที่สนใจ
  • Bioremediation and Biodegradation,
  • Ecological sanitation,
  • WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT
ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม ผศ. ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์

 

Comments are closed.