จดหมายข่าวสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 

จดหมายข่าวสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับที…

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ยินดีต้อนรับ อาจารย์ ดร.พรทิพย์ เย็นใจ สู่ครอบครัวสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ยินดีต้อนรับ อาจารย์ ดร.พ…

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคุณสุจิตรา ศิริเมืองราช ในโอกาสได้ปรับตำแหน่งเป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคุณสุจิ…

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ยินดีต้อนรับและแนะนำบุคลากรใหม่  คุณนันธนิต หงษ์ทอง  ตำแหน่งผู้ช่วยสอนและวิจัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วยความยินดียิ่ง

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ยินดีต้อนรับและแนะน…

อ่านเพิ่มเติม

พิธีทำบุญสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-10.00น. ณ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (F9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พิธีทำบุญสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 ธั…

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “กิจกรรมวิชาชีพสาธารณสุขในการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0” ในงานประชุมวิชาการสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “กิจกรรมว…

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ณ บริเวณโถงชั้น 2 สำนักวิชาฯ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญ สำนัก…

อ่านเพิ่มเติม