ประเภทคำถาม
ลำดับ คำถาม คำตอบ ประเภท
1. faq_question faq_answer_str
2. ยืนยันสิทธิ์ต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมครับ เเล้วสามารถยื่นคณะอื่นได้ไหมครับรอบพอต การยืนยันสิทธิ์รอบ 1 ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ สามารถยื่นได้ค่ะ แต่ตอนที่ยืนยันผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com สามารถเลือกได้แค่ 1 ค่ะ การเงิน/ทุนการศึกษา
3. อาจารย์ครับ เราต้องโอนจ่ายได้ไหมครับ หรือต้องไปจ่ายที่ธนาคารเท่านั้นครับ สำหรับค่าบำรุงการศึกษา นักศึกษา จะสามารถเข้าไป click link พิมพ์ใบชำระชำระเงิน โดยสามารถ scan barcode ชำระผ่าน app ธนาคาร และไปชำระได้ที่ธนาคาร หรือ 7-11 ได้ ซึ่งในใบชำระเงินจะมีคำแนะนำให้ค่ะ การเงิน/ทุนการศึกษา
4. อาจารย์คะหนูยังงงเรื่องค่าเทอมอยู่ค่ะ สรุปว่าค่าเทอมเทอมเท่าไหร่คะ ส่วนใหญ่ราคาหอในจะประมาณเท่าไหร่คะ คิดตามหน่วยกิตค่ะ แต่เทอม 1 ของแต่ละปีการศึกษา จะมีค่าบำรุงมหาลัย 10,000 บาท + ค่าบำรุงกิจกรรม นักศึกษา 800 บาท ด้วยค่ะ เทอม 2 และ 3 ไม่ต้องจ่ายค่ะ ประกาศเกี่ยวกับหอพัก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี https://dorm.sut.ac.th/ ดูรายละเอียดที่นี้นะคะ การเงิน/ทุนการศึกษา
5. สอบถามค่าเทอมของคณะสาธารณสุขประมาณเท่าไหร่ค่ะ มีกี่หน่วยกิตค่ะ หน่วยกิตละ 800 บาทค่ะ หน่วยกิตทั้งหมดปรับเป็น 188(อนามัยสิ่งแวดล้อม) และ 186 (อาชีวอนามัยฯ) การเงิน/ทุนการศึกษา
6. ค่าใช้จ่ายต่อเทอม มีค่าใช้จ่ายเท่าไรคะ ดูอัตราค่าธรรมเนียม นักศึกษาระดับปริญญาตรี http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/ces/fee/B65_5.pdf การเงิน/ทุนการศึกษา
7. อยากทราบว่า ป.ตรีหลักสูตร 4 ปี occ/env มีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะ การเงิน/ทุนการศึกษา
8. ขอสอบถามหน่อยค่ะ ที่ กยศ. จ่ายให้ รวมถึงจ่ายค่าบำรุงสถานศึกษาให้ด้วยไหมคะ หรือว่าเราจะต้องจ่ายค่าบำรุงสถานศึกษาเอง รวมใน กยศ. แล้วค่ะ การเงิน/ทุนการศึกษา
9. ขออนุญาตถามนะคะ คือผู้ปกครองอยากได้รายละเอียดค่าเทอมนะคะ ต้องหาข้อมูลจากไหนเหรอคะ อันนี้จะเป็นรายละเอียดค่าธรรมเนียมนะคะ ปกติแล้วตลอดหลักสูตรคือเรียนจนจบ ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะ หากจ่ายเป็นเทอมจะอยู่ที่ เทอมละ 10,000 นิด ๆ ค่ะ ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่น้องลงเรียนค่ะ การเงิน/ทุนการศึกษา
10. สาธารณสุข มทส. เรียนกี่เทอมคะ ค่าเทอมแต่ละเทอมประมาณเท่าไหร่คะ เรียน 3 เทอมค่ะ ค่าเทอมจะคิดจาก จำนวนหน่วยกิต ที่ลงทะเบียนในเทอมนั้น x 800 บาท ค่ะ ในแต่ละเทอม จำนวนหน่วยกิตที่เรียนจะไม่เท่ากัน และในภาคการศึกษาที่ 1 ของทุกปีการศึกษา จะมีค่าใช้จ่ายรายปี การเงิน/ทุนการศึกษา
11. ผู้กู้ กยศ. ปีแรกเราต้องสำรองจ่ายเองทั้งหมดใช่ไหมครับ ในภาคการศึกษาที่ 1 จะต้องมีการสำรองเงินจ่ายในช่วงยืนยันสิทธิ์ เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดค่ะ การเงิน/ทุนการศึกษา
12. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กยศ. ออกให้เท่าไหร่ครับ แล้วมีส่วนต่างเท่าไหร่ กรณี กยศ. จะกู้ได้ทั้งค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนค่ะ การเงิน/ทุนการศึกษา
13. มีค่าทำเนียม10000ใช่ไหมครับต้องจ่ายตอนไหนครับ การชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด การเงิน/ทุนการศึกษา