สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันวันมหิดล

24 กันยายน วันมหิดล เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 25…

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกสาขาวิชาฯ รหัส B606XXXX เป็นต้นไป

เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกสาขาวิชาวิชา สำหรับนักศึกษ…

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แสดงความยินดีกับบุคลากรในสำนักวิชาฯ ในโอกาสได้รับรางวัล เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบรอบ 28 ปี

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แสดงความยินดีกับบุคลากรภา…

อ่านเพิ่มเติม

**ด่วนมาก** รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนและวิจัยสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนแ…

อ่านเพิ่มเติม