เทอม 2/2560

เอกสารประกอบการเรียน

รายวิชา 617104  Health Education And Behavioral Science  

ประมวลการสอนรายวิชา    

สัปดาห์ที่ 1  อ.ดร.ชลาลัย      เอกสารเพิ่มเติมสำหรับสัปดาห์ที่ 1 (ต้องปริ้นมาด้วย) 

สัปดาห์ัที่ 2  อ.ดร.ชลาลัย   


รายวิชา 618418 
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

เอกสารประกอบการเรียน  :
      – ทักษะการถ่ายวิดิโอ
      – ทักษะการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
      – การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ

ดาวน์โหลดโปรแกรม

>> ลิงค์ส่งงาน

 

Comments are closed