พิธีทำบุญสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-10.00น. ณ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (F9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พิธีทำบุญสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 ธั…

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “กิจกรรมวิชาชีพสาธารณสุขในการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0” ในงานประชุมวิชาการสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “กิจกรรมว…

อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ณ บริเวณโถงชั้น 2 สำนักวิชาฯ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญ สำนัก…

อ่านเพิ่มเติม