สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคุณสุจิตรา ศิริเมืองราช ในโอกาสได้ปรับตำแหน่งเป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับคุณสุจิตรา ศิริเมืองราช ในโอกาสได้ปรับตำแหน่งเป็น "เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป" 

สังกัดสำนักงานคณบดี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

Facebook Comments

comments

Comments are closed