สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ยินดีต้อนรับและแนะนำบุคลากรใหม่  คุณนันธนิต หงษ์ทอง  ตำแหน่งผู้ช่วยสอนและวิจัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วยความยินดียิ่ง

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ยินดีต้อนรับและแนะนำบุคลากรใหม่  คุณนันธนิต หงษ์ทอง  ตำแหน่งผู้ช่วยสอนและวิจัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ด้วยความยินดียิ่ง

 

Facebook Comments

comments

Comments are closed