สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ยินดีต้อนรับและแนะนำบุคลากรใหม่

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ยินดีต้อนรับและแนะนำบุคลากรใหม่  คุณจารวี วีวัฒนากุล  ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 

ด้วยความยินดียิ่ง

Facebook Comments

comments

Comments are closed