พิธีทำบุญสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-10.00น. ณ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (F9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พิธีทำบุญสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560  ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมพิธี เวลา 08.30-10.00น. ณ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (F9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  

  

  

Facebook Comments

comments

Comments are closed