ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ รักษาการคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ รักษาการคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น

คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Comments are closed.