ขอแสดงความยินดีกับ “นายนพพร บำรุง” ได้รับรางวัล”คนดีศรีสาธารณสุข”

ขอแสดงความยินดีกับ “นายนพพร บำรุง” นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ได้รับรางวัล”คนดีศรีสาธารณสุข” ประเภทลูกจ้าง โดยเข้าเฝ้ารับประทานรางวัลจากพระองค์โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

***นายนพพร บำรุง ศิษย์เก่าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 9 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มทส***
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดียิ่ง

#PHSUT
#EnviSUT

Comments are closed.