ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ป้องกัน ห่างไกลโรคไข้หวัดใหญ่”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ป้องกัน ห่างไกลโรคไข้หวัดใหญ่”

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง OSCE อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

Facebook Comments

comments

Comments are closed