ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “กิจกรรมวิชาชีพสาธารณสุขในการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0” ในงานประชุมวิชาการสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ

“กิจกรรมวิชาชีพสาธารณสุขในการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0” ในงานประชุมวิชาการสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560 
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Facebook Comments

comments

Comments are closed