ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม “กิจกรรม Homeroom คณาจารย์ สวสธ.พบนักศึกษา”

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2

เข้าร่วมกิจกรรม "กิจกรรม Homeroom คณาจารย์ สวสธ.พบนักศึกษา"   ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 

Facebook Comments

comments

Comments are closed